Introduction (EN)

Gorgan is the capital city of Golestan Province, Iran. It lies approximately 400 km to the north east of Tehran, some 30 km (19 mi) away from the Caspian Sea.

Introduction (FA)

گرگان یکی از شهرهای شمالی ایران و مرکز استان گلستان است. گرگان یک شهر توریستی و در فصل‌های از سال به یکی از مهاجرپذیرترین شهرهای کشور تبدیل می‌شود. گرگان در حدود 30 کیلومتری دریای خزر واقع شده است

Upload your related photo/video