افراد دارای نشان همکاری

امین ابراهیمی

امین ابراهیمی

افتخارات در آیتوریسما نشان همکاری از آیتوریسما عکس های برتر چالش عکاسی دریای جنوب     قبلی بعدی سایر افتخارات عضو انجمن عکاسان خلیج فارس

مشاهده پروفایل »
علی واعظ زاده

علی واعظ زاده

افتخارات در آیتوریسما نشان همکاری از آیتوریسما     سایر افتخارات عکاسی طبیعت، اماکن، پرتره تجهیزات مورد استفاده در عکاسی Nikond7100 _لنز 10_20_لنز17_135 Sony alpha_لنز18_59_لنز55_200

مشاهده پروفایل »