اهواز مرکز استان خوزستان یکی از کلانشهرهای ایران است. این شهر در بخش مرکزی شهرستان اهواز قرار گرفته است. کارون پرآب ترین رود ایران در این شهر واقع شده است که اهواز را به دو بخش شرقی و غربی تقسیم می کند. اهواز با داشتن منابع نفت و گاز، قطب اقتصادی کشور به شمار می آید. قومیت های مختلفی در این شهر زندگی می کنند که از آن جمله می توان به قومیت های فارس، عرب، بختیاری، شوشتری و … اشاره کرد.