کلانشهر مشهد در شمال شرقی ایران و مرکز استان خراسان رضوی است و دومین شهر پهناور ایران پس از تهران می باشد.  مشهد زیارتگاه امام هشتم شیعیان، امام رضا است و سالانه جمعیت بسیاری برای زیارت به این مکان مقدس سفر می کنند.