افشین کوهی فایق

افشین کوهی فایق

افشین کوهی فایق

با سلام بنده افشین کوهی هستم و چندسالی هست در زمینه عکاسی طبیعت مشغول هستم

افتخارات در آیتوریسما

سایر افتخارات

  • حدود 12سال هست که مشغول عکاسی طبیعت هستم