امید زارعی

امید زارعی

امید زارعی

امید زارعی هستم متولد 1363در بانە از استان کردستان. از سال 1390بصورت حرفەای وارد دنیای عکاسی شدەام و تاکنون در چندین جشنوارە ملی و بین المللی شرکت نمودەام و دارای چندین مقام هستم. همچنین دو بار بە عنوان داور جشنوارە عکاسی در سطح شهرستانی بودەام.

گواهینامه های اخذ شده از آیتوریسما

عکس های منتشر شده در آیتوریسما

سایر افتخارات

  • عضو اصلی فیاپ و انجمن ملی عکاسان ایران و عضو افتخاری سندیکای عکاسان اقلیم کردستان عراق