اکبر رفاهی

اکبر رفاهی

اکبر رفاهی

کارشناس بازاریابی و تحقیقات گردشگری | عکاس | خبرنگار

گواهینامه های اخذ شده از آیتوریسما

عکس های منتشر شده در آیتوریسما

سایر افتخارات

 • عضو فیاپ
 • کارشناس تحقیقات و بازاریابی گردشگری سازمان منطقه آزاد ماکو
 • دبیر اولین جشنواره عکس منطقه آزاد ماکو
 •  مدرس عکاسی
 • خبرنگار برتر استان آذربایجان غربی
 • فعال عکاسی میراث فرهنگی و گردشگری
 •  تقدیر شده از اولین جشنواره عکس ملی دریاچه ارومیه‌
 •  انتشار کتاب عکس ماکو خفته در تاریخ، برآمده از طبیعت به 5 زبان
 • شرکت و انتخاب عکس از جشنواره بین المللی خیام دو دوره
 • انتشار عکس در مجلات گردشگری اروپا
 • فعال گردشگری اینستاگرام و همکار با سایت ها و پیج های گردشگری ملی
 • سردبیر و خبرنگار سابق هفته نامه آوای آذربایجان
 • نفر دوم عکس خبری جشنواره مطبوعات استان آذربایجان غربی
 • چاپ 2 پک کارت پستال 10 و 15 تایی از پتانسیل های گردشگری منطقه آزاد ماکو
  چاپ دو تمبرپستی ملی از آثار،
 • عضو فعال جستجوگر جهانی گردشگری گوگل مپ با بیش از5 ملیون نفربازدید
 • در حال تدوین کتاب عکس دولان (زیبایی های طبیعت و تاریخ شمال آذربایجان غربی)
 • در حال تدوین کتاب عکس باداراک (مراسم جهانی قره کلیسا)