روستای ایستا

اراضی که ایستا در آن بنا شده سال‌ها پیش توسط چند نفر از اهالی تبریز انتخاب و برای یک زندگی به دور از تکنولوژی خریداری شده است، این منطقه که در سال‌های اخیر به “روستای ایستا”  نیز معروف شده است. ساکنان ایستا در اصل ترک زبان و از مقلدین آیت ‌الله میرزا صادق مجتهد تبریزی هستند که هشتاد سال پیش از دنیا رفته است. میرزا صادق مجتهد تبریزی از جمله فقیهانی بود که تاکید فراوانی به صورت نظری و عملی بر روش “طرد مطلق اندیشه تجدد و دستاوردهایش” داشت و تا پایان عمر به عدم جواز استفاده از ابزار تکنولوژیک و امور جدید و مدرن فتوا می‌داد. اهالی روستا را هم به دلیل داشتن این عقاید اهل توقف می ‌نامند. هالی ایستا معتقدند در زمان غیبت امام زمان(ع) باید در مسائل فقهی توقف کرد. به عنوان مثال، ماشین سوار نمی‌شوند یا شناسنامه نمی‌گیرند. بر همین اساس از آب، برق، تلفن و گاز هم استفاده نمی ‌کنند. اهالی روستای ایستا تاکید می کنند که سبب اصلی پرهیزشان از زندگی امروزی به جهت تشابه آن به زندگی کفار و بدعت بودن آن ها است. به طور مثال تزریق خون را به کسی که برای ادامه زندگی به آن نیازمند است به سبب بدعت روا نمی دانند برخلاف نهی اکثر فقهای معاصر و دلیل خود را بر این امر بی برکت بودن زندگی با این شیوه را عنوان می کنند.

روستای ایستای طالقان

مردمان این روستا که خود را اهل توقف می پندارند در هیچ فعالیت و جنبش سیاسی و اجتماعی شرکت نمی کنند و همچنین باورهایشان را تبلیغ نمی نمایند. بی نقص ترین حکومت دوران غیبت کبری امام زمان را دوره قاجاریه می پندارند و از این رو بسیاری از آن ها تلاش می کنند نسب خود را به قاجاریه برسانند. یکی دیگر از اعتقادات آنان در خصوص نقطه عطف رواج بی دینی است. این فرقه، سقیفه بنی ساعده، جنبش مشروطه خواهی ایرانیان و انقلاب کبیر فرانسه را نقطه عطف رواج بی دینی و انحراف عقیدتی می پندارند. مردم روستای ایستا عروسی و عزا برگزار نمی کنند و مراسماتی تولد، سالگرد و … برای آنان معنا و مفهومی ندارد. ساکنین روستای ایستا مهمان نواز هستند تا جایی که بانوان قصد ورود به روستای آنان را نداشته باشند و به همین ترتیب تا به حال کسی از خارج از روستا زنان آنان را ندیده است.

روستای ایستای طالقان