سجاد خوانین زاده

سجاد خوانین زاده

سجاد خوانین زاده

در زمینه عکاسی از طبیعت و جاذبه های گردشگری فعالیت میکنم و علاقه مندم

افتخارات در آیتوریسما

سایر افتخارات

  • عکاسی و ساخت کلیپ