شهر زیرزمینی کاریز

شهر زیرزمینی کاریز کیش یا همان “کاریز” که برخی منابع قدمت آن را به 2500 سال پیش رقم زده اند در عمق 22 متری زمین بوجود آمده است و این شهر زیرزمینی جذاب و محصور کننده با دالان‌ های پوشیده شده از مرجان و فسیل چند میلیون ساله و حیاط مرکزی که آب شیرین قنات از آن جریان دارد، به یکی از مهم ‌ترین جاذبه‌های گردشگری کیش بدل شده است.

این جزیره که قدمتی حدود 2500 سال دارد، نمونه ای از هنر و تبهر معماران ایرانی در آن زمان بوده است. در شهر زیرزمینی کاریز، سنگواره هایی با قدمت 270 تا 570 سال و همچنین سقف پوشیده از صدف و مرجان های دریایی به چشم می خورد.

شهر زیرزمینی کاریز کیش

شهر زیرزمینی کاریز کیش

سقف مرجانی کاریز زمانی بستر دریا بوده است و قطر آن به 7 متر نیز می رسد. این سقف پر از صدف و آبزیانی است که به صورت فسیل در آمده اند و به راحتی قابل مشاهده است. این کاریز در ابتدا دارای دو رشته است که از دو سوی جزیره، منطقه صفین و باغو سرچشمه می گیرند.

این رشته ها پس از پیمودن مسیری مشخص به محل فعلی مجموعه فرهنگی سیاحتی شهر زیرزمینی کیش می رسند و به سه رشته تبدیل می گردند. آب پس از این محل در یک رشته، جریان پیدا کرده و به شهر قدیمی حریره منتهی می شود که در انتهای مسیر بازدید از کاریز کیش قابل مشاهده است. در طول مسیر گذر آب،  274 حلقه چاه برای برداشت آب به چشم می خورد که تعداد 74 چاه در مجموعه کاریز کیش قرار دارد. وجود این تعداد چاه در مسیر یک قنات، حکایت از این دارد که در این کاریز، آب هم به صورت ساکن بوده و هم به سمت مظهر کاریز جریان و حرکت داشته است.

اگر به هنگام بازدید به سقف کاریز نگاه کنید، یکی از حلقه های چاه را که اخیرا در لایه مرجانی به ضخامت هفت متر ایجاد شده را می بینید که فرمی مخروطی دارد. آب موجود در کاریز کیش حاصل از بارندگی های فصلی است که در این منطقه رخ می دهد.

مرجان های موجود در مسیر آب های کاریز سبب تصفیه شدن آب می شوند و در لایه گل مارن ذخیره می شود تا در قنات جریان یابد. همچنین از مهمترین ویژگی های شهر زیرزمینی کاریز در کیش هوای خنکی است که به طور دائم در آن موج می زند و در طول سال تغییری نمی کند.