علیرضا باباپور

علیرضا باباپور

علیرضا باباپور

حدود پنج سال به صورت اماتور با گوشی به ثبت مناظر طبیعت ایران میپردازم

افتخارات در آیتوریسما

سایر افتخارات

  • از سال ۱۳۸۳ عکاسی انجام میدم،
  • زمینه ی مورد علاقه ی بنده عکاسی از طبیعت می باشد.