علی قریشی

علی قریشی

علی قریشی

علی قریشی هستم ۲۷ ساله ساکن ارومیه لیسانس سخت افزار

افتخارات در آیتوریسما

سایر افتخارات

  • چندین دیپلم افتخار از سایت 35Awards کشور روسیه
  • انتشار چندین اثر در سایت 1x
  • انتشار چندین اثر در سایت 500px