علی واعظ زاده

علی واعظ زاده

علی واعظ زاده

متولد ۱۳۴۹_علاقمند به گردشگری و عکاسی _متاهل_متولد تهران _شاغل مجموعه دولتی

افتخارات در آیتوریسما

سایر افتخارات

  • عکاسی طبیعت، اماکن، پرتره