عکس های برگزیده تخت جمشید

تخت جمشید

عکس های برگزیده تخت جمشید در مسابقه عکس برگزار شده در صفحه اینستاگرام آیتوریسما در این پست معرفی شده اند. تخت جمشید با شکوه و عظمت مثال زدنی خود، در استان فارس قرار دارد و یکی از آثار به جای مانده از دوران حکومت هخامنشیان است. نام باستانی این بنا پارسه است که از سنگ نوشته مربوط به خشایار شاه به دست آمده است.

پس از سقوط شهر پارسه به دلیل قصور مردم در خواندن سنگ نوشته ها، این نام به فراموشی سپرده شد. پس از آن ساسانیان عناوینی جون صد ستون، چهل ستون و چهل منار را به آن نسبت دادند. برخی اروپاییان نیز این سازه را با نام پرسپولیس می شناسند اما ایرانیان بر این باور بودند شاهی که در این سازه بر تخت ها و سنگ نگاره ها وجود دارد جمشید است از همین رو امروزه آن را با نام تاریخی تخت جمشید می شناسیم.

در سال 518 قبل از میلاد به دستور داریوش، ساخت تخت جمشید به منظور سمبلی از مصالحه، برابری و یکپارچگی جهانی درمرودشت آغاز شد و پس از داریوش، جانشینان آن ساخت پارسه را ادامه دادند. هر یک از پادشاهان هخامنشی، بخش های تازه ای به مجموعه تخت جمشید اضافه نمودند.  تمامی تصاویری که بر روی سنگ های تخت جمشید حکاکی شده است، نشان دهنده سربلندی و پیروزی کارگزاران اقوام مختلف می باشد. در سنگ نگارهای این بنا فاصله هر قوم به وسلیه یک درخت سرو تفکیک شده است. تکمیل کاخ هخامنشی تقریبا تا زمان انحلال این حکومت ادامه داشت.

عکس های برگزیده تخت جمشید

در ادامه شاهد عکس های برگزیده ارسالی تخت جمشید از سوی کاربران اینستاگرام می باشیم. عظمت و زیبایی خیره کننده تخت جمشید در این آثار به خوبی نشان داده شده است. برای شرکت در مسابقه های عکاسی، صفحه اینستاگرام آیتوریسما را دنبال فرمایید.

صفحه اینستاگرام: @itourisma

تخت جمشید

تخت جمشید

عکاس: @davood_photo_mobile

تخت جمشید

تخت جمشید

عکاس: @hamid.asvad

 

تخت جمشید

تخت جمشید

عکاس: @ashkan.az.pv

 

تخت جمشید

تخت جمشید

عکاس: @hh03ein

 

تخت جمشید

تخت جمشید

عکاس: @art_Mzare

 

تخت جمشید

تخت جمشید

عکاس: @mohamadvojdan

 

تخت جمشید

تخت جمشید

عکاس: @saeid.l.kh.53

 

تخت جمشید

تخت جمشید

عکاس: @mohamadvojdan

 

تخت جمشید

تخت جمشید

عکاس: @shideh_Mrd_