عکس های منتخب شب یلدا 99

آیتوریسما طی برگزاری نمایشگاه مجازی عکس از شب یلدا در صفحه اینستاگرام خود، عکس هایی از طرف کاربران، از طریق هشتگ آیتوریسما و یا ارسال دایرکت دریافت گردید که تصاویر منتخب آن در این مقاله معرفی می گردد.

در مجموعه آیتوریسما به مناسبت های مختلف و موضوعات خاص، چالش های عکاسی برگزار می گردد. کاربران همواره می توانند برای شرکت در این چالش ها، عکس های خود را در صفحه اینستاگرام برای ما ارسال کنند. عکس های برگزیده، در وبسایت و شبکه های اجتماعی آیتوریسما با ذکر نام عکاس بازنشر داده خواهد شد.

صفحه اینستاگرام @itourisma

هشتگ: #itourisma

 

عکس های برگزیده نمایشگاه مجازی

 

عکاس: @photographer_.girl72

عکس یلدایی

نمایشگاه مجازی عکس از شب یلدا

 

عکاس: @ramila_design

عکس یلدایی

نمایشگاه مجازی عکس از شب یلدا

 

عکاس: @reyhne_ganji

عکس یلدایی

نمایشگاه مجازی عکس از شب یلدا

 

عکاس: @sajadbaharpour_

عکس شب چله

نمایشگاه مجازی عکس از شب یلدا

 

عکاس: @somayye__b

عکس شب چله

نمایشگاه مجازی عکس از شب یلدا

 

عکاس: @studio.pixel.pic

عکس شب چله

نمایشگاه مجازی عکس از شب یلدا

 

عکاس: @vizor.atelie

عکس شب چله

نمایشگاه مجازی عکس از شب یلدا

 

عکاس: @elahe_mirabbasi

عکس از شب یلدا

نمایشگاه مجازی عکس از شب یلدا

 

عکاس: @eric.photoshoot.z

عکس از شب یلدا

نمایشگاه مجازی عکس از شب یلدا

 

عکاس: @fa.ra.ra.ma

عکس از شب یلدا

نمایشگاه مجازی عکس از شب یلدا

 

عکاس: @fatemeh.bp.77

عکس از شب یلدا

نمایشگاه مجازی عکس از شب یلدا

 

عکاس: @maasstane

عکس از شب یلدا

نمایشگاه مجازی عکس از شب یلدا

 

عکاس: @photo84319

عکس از شب یلدا

نمایشگاه مجازی عکس از شب یلدا

 

عکاس: @photogolden.light

عکس از شب یلدا

نمایشگاه مجازی عکس از شب یلدا

 

عکاس: @mhmdam_

عکس از شب یلدا

نمایشگاه مجازی عکس از شب یلدا

 

عکاس: @_negahe.man_

عکس شب چله

نمایشگاه مجازی عکس از شب یلدا

 

عکاس: @._prime_.photographic_

عکس از شب یلدا

نمایشگاه مجازی عکس از شب یلدا

 

عکاس: @a.g.r_.photography

عکس از شب یلدا

نمایشگاه مجازی عکس از شب یلدا

 

عکاس: @angelphotography_76

عکس از شب یلدا

نمایشگاه مجازی عکس از شب یلدا

 

عکاس: @ateliergolvani

عکس از شب یلدا

نمایشگاه مجازی عکس از شب یلدا

 

عکاس: @b_l_a_c_k_d_i_a_m_0_n_d

عکس از شب یلدا

نمایشگاه مجازی عکس از شب یلدا