فراخوان ارسال عکس از پیست های اسکی ایران

لطفا عکس های خود با موضوع معرفی پیست های اسکی ایران را از طریق دایرکت اینستاگرام رسمی آیتوریسما از طریق لینک زیر برای ما ارسال نمایید. عکس های برگزیده در کتاب الکترونیکی معرفی پیست های اسکی ایران با مشخصات عکاس آن درج خواهد شد.

 

 

فراخوان ارسال عکس از پیست های اسکی ایران

 

لیست پیستهای اسکی این فراخوان:

پیست اسکی دیزین

پیست اسکی شمشک

پیست اسکی دربندسر

پیست اسکی سهند

پیست اسکی آلوارس

پیست اسکی خور

پیست اسکی کاکان