فراخوان ارسال عکس با موضوع جاذبه های گردشگری تبریز

برای ارسال عکس های خود با موضوع جاذبه های گردشگری تبریز، لطفا عکس های مرتبط خود را از طریق اینستاگرام رسمی آیتوریسما یا از طریق کلیک بر روی دکمه زیر ارسال فرمایید.

عکس های برگزیده در کتاب الکترونیکی تبریز با مشخصات کاربر، منتشر خواهد شد.

 

 

فراخوان ارسال عکس با موضوع معرفی جاذبه های گردشگری تبریز