فراخوان ارسال عکس با موضوع معرفی آبشارهای ایران

لطفا عکس های خود با موضوع معرفی آبشارهای ایران را از طریق دایرکت اینستاگرام رسمی آیتوریسما از طریق لینک زیر برای ما ارسال نمایید. عکس های برگزیده در کتاب الکترونیکی معرفی آبشارهای ایران با مشخصات عکاس آن درج خواهد شد.

 

 

لیست آبشارهای این فراخوان:

آبشار بیشه

آبشار مارگون

آبشار وارک

آبشار آسیاب خرابه

آبشار ویسادار

آبشار پونه زار

آبشار گریت

آبشار نیاسر

آبشار لاتون

 

فراخوان ارسال عکس با موضوع آبشارهای ایران