فراخوان ارسال عکس موزه

فراخوان ارسال عکس موزه های ایران جهت تهیه کتاب الکترونیکی راهنمای جامع گردشگری موزه ها، منتشر شد. این کتاب الکترونیکی شامل اطلاعات تاریخی و وضع موجود بناهای مذکور و همچنین عکس های ارسالی از سمت کاربران می باشد. علاقمندان می توانند جهت مشارکت در تهیه کتاب الکترونیکی، آثار خود را از طریق دایرکت شبکه اینستاگرام با ما به اشتراک بگذارند. فهرست موزه های موجود در این نسخه از کتاب الکترونیکی به شرح زیر می باشد:

– موزه هنرهای معاصر تهران – کاخ موزه نیاوران – کاخ موزه سعدآباد – کاخ موزه گلستان – موزه زمان – موزه ملی ایران – کاخ قاجار – موزه آستان قدس رضوی – موزه فرش تهران – موزه سینما (باغ فردوس)

 

 

فراخوان ارسال عکس موزه

فراخوان ارسال عکس موزه