فراخوان ارسال عکس کتاب الکترونیکی کلیساهای ایران

فراخوان ارسال عکس کلیساهای منتخب ایران، جهت انتشار در اولین نسخه کتاب الکترونیکی راهنمای گردشگری کلیساهای ایران می باشد. این کتاب الکترونیکی شامل اطلاعات جامعی درباره تاریخچه، معرفی و بخش های مختلف کلیساهای ایران است. این اطلاعات به همراه عکس های منحصر بفردی در کنار آن برای آشنایی هرچه بهتر و بیشتر افراد با جنبه های مختلف کلیسای مذکور ارائه می گردد. علاقمندان می توانند جهت مشارکت در تهیه این کتاب الکترونیکی، آثار خود را از طرق دایرکت اینستاگرام با ما به اشتراک بگذارند.

فهست کلیساهای موجود در کتاب الکترونیکی:

کلیسای وانک، کلیسای مریم مقدس اصفهان، کلیسای کاتولیک تبریز، کلیسای سنت استپانوس، کلیسای مسروپ مقدس، کلیسای زور زور و قره کلیسا

 

فراخوان ارسال عکس کلیساهای ایران

فراخوان ارسال عکس کلیساهای ایران