فراخوان ارسال عکس با موضوع کویرهای ایران

عکس های خود از کویرهای ایران را جهت انتشار در کتاب الکترونیکی معرفی کویرهای ایران از طریق دایرکت اینستاگرام رسمی آیتوریسما برای ما ارسال نمایید. برای این منظور لطفا بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

 

 

فراخوان ارسال عکس با موضوع معرفی کویرهای ایران