فرش ایرانی، معروف ترین فرش دنیا

در هنر و صنایع دستی تاریخی ایران هیچ چیز مانند فرش خودنمایی نمی کند. قالی ایرانی نشانه ی شکوه و عظمت و قدمت تاریخی این کهن مرز و بوم است . تا جایی که از کمال الملک نقل کرده اند که فرش ایرانی را نباید زیر پا انداخت بلکه باید به مثابه تابلویی بر روی دیوار چسباند و به آن نگاه کرد. از لحاظ تاریخی ایران همیشه و همواره ، غیر از چند دوره ی خاص، تحت ظلم حاکمان بوده یا عرصه ی تاخت و تاز قوم های مختلف از شرق دور گرفته تا روم قرار داشته است

نقش فرش در تاریخ ایران

این اتفاقات محلی از اعراب نداشتند اگر قالی ایرانی وجود نمی داشت. در حقیقت قالی ، تجلی  گاه و تابلوی تاریخ این سرزمین تاریخی است. قالی های ایرانی را اگر از عهد باستان تا امروز کنار هم بگذاریم، مثل یک انیمیشن تاریخ ایران را ورق به ورق بازگو می کنند و چیزی فراتر از نخ و ریسه و تار و پودند. تار و پود این سرزمین از فرش بافته شده. همانگونه که ژاپن به تلفن پاناسونیکی که روی میز رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا قرار دارد می نازد، ما نیز به قالی حاضر در اتاق ریاست جمهوری آمریکا به خود می بالیم

تقریبا تا اواسط قرن هجدهم ، ما قدر این گوهر را نمی دانستیم . در زمان دودمان قاجار و سیاحت گردشگران آن زمان از ایران بود که برای بار نخست در کتب غربی نامی از قالی ایران آمد. به گونه ای که شاردن در سفرنامه اش می نویسد: ما فرش ایران را دیدیم و آن را به اینجا آوردیم. ولی اطلاعاتمان در مورد فرش از ایرانیان بیشتر است. قالی ایرانی تا به این حد مهجور بود. چرا که از لوازم شیک و لاکچری به حساب نمی آمد. تا اوایل زمان محمدرضا پهلوی صنعت قالی ماشینی وارد ایران نشده بود و عموم مردم از فرش به عنوان زیرانداز استفاده می نمودند