مشهورترین قالی های دستباف ایرانی

قالی ایران ، بارقه ای از کلیه عواملی است که ، بر این سرزمین تاریخی  اثر گذاشته اند. قالی ایران چه از دیدگاه بصری و چه از حیث تحلیل و تئوریک دارای عوامل نشانه شناسی بسیار زیاد در دل خویش می باشد . از این رو این مقاله به شهره ترین فرش های ایرانی در طول تاریخ که از لحاظ تاریخی که یکی از قدیمی ترین و تاریخی ترین فرش بافی ها را در جهان، داراست اختصاص دارد

عقبه ی تاریخی قالی ایرانی به 5 هزار سال قبل از میلاد حضرت مسیح (ع) باز می گردد. آنها در این دوره چگونگی تولید نخ را با الیاف فرا می گیرند و در قرن های متمادی بعدی پیشرفت چشمگیر تولید انواع نخ قالی ، به وسیله ی انواع الیاف طی آزمون و خطا های تاریخی ، فرش ایران را شکل می دهد. در آن زمان از لحاظ علمی، ایران جزو 5 کشور مترقی و صاحب علم در زمینه های بسیار زیادی تلقی می شد . پیشرفت چشمگیر تولید فرش دستباف چه از لحاظ متریال که خود را در فرم نشان می داد و چه از لحاظ گوناگونی طرح که ظهور خود را در، محتوای تولید شده ی قالی ایرانی به جلوه می گذارد بازتاب داشت. به همین علت از ابتدای میلاد حضرت مسیح (ع) و سده های آخر پیش از میلاد، دیگر فرش ایران به شکوفایی و تجلی جادوئی خود رسیده بود که از جمله آنها می توان به یکی از نوادر باقی مانده ی فرش ایران در موزه ی ایران باستان اشاره کرد، که گرچه دچار خوردگی شده ، ولی در طی هزاران سال توانسته قوام و زیبایی خود را حفظ نماید . اما شاید بتوان مشهور ترین فرش های ایرانی را به ترتیب زیر بیان نمود، گرچه این فهرست تنها از روی اجبار است و فرش های بی مانند و شگفت انگیز دیگری نیز در ایران تولید شده که در این مقال نمی گنجد

قالی های ترکمن: این فرش ها در مالکیت موزه ی سنت- مارکو می باشد و مربوط به قرن هفدهم است

قالی چه های خراسانی: تولید آن امروزه بسیار کم است و در بسیاری از موزه های جهان در قرون متفاوت موجود و متجلی است

فرش های باصری: ویژگی فرش باصری پرتقالی بودن رنگ تم آنها استو از تولیدات عشایر فارس به حساب می آید

فرش شیراز و تبریز: ساختار این دو نوع به علت وجود بته جقه های خاص در جهان مشهور است

قالی بیرجندی: .ویژگی آن استفاده از رنگ های زیاد است ولی جزو فرش کم دوام ایرانی است

تابلو فرش های بلوچی: بیشتر محتوای این فرش ها از نقوش فرش های ترکمنی اخذ شده است و در دیگر بخش ها تلفیقی از طرح های متنوع فرشهای ایرانی را دارد