معماری ایران پیش از اسلام

معماری در کشور ایران دسته بندی های مختلفی دارد و به طور کلی می توان با توجه به تاثیر ورود اسلام به ایران، معماری را به بخش های پیش از اسلام، معماری اسلامی و معماری مدرن تقسیم کرد

معماری پیش از اسلام

دوران تاریخی پیش از ورود اسلام به ایران را که تاثیرات بسزایی در سبک و سیاق معماری داشته است، می توان به بخش های مختلف تقسیم بندی کرد

دوران پارینه سنگی

از سه میلیون و دویست هزار سال پیش که اولین نشانه های انسانی کشف شده تا حدود دویست هزار سال پیش را می توان دوره پارینه سنگی آغازین دانست. این دوره خود به بخش های مختلفی مانند پارینه سنگی کهن، فراپارینه سنگی و نوسنگی تقسیم بندی می شود. بهترین نمونه های این دوره ی فرهنگی، از نقاط مختلف باستانی نزدیک خرم آباد در لرستان شناسایی شده اند

Iran's pre-Islamic architecture

معماری ماد

معماری ماد شامل دو بخش صخره ای (با ايجاد حفره و وسعت دادن آن درون صخره در نواحی کردستان، کرمانشاه، آذربایجان و …) و معمولی (در محلهايی به نام تپه نوشيجان ملاير و گودين تپه و باباخان، تپه هگمتانه و زیبویه و …) می شود

Iran's pre-Islamic architecture

معماری هخامنشیان

مهمترين بناهای به جای مانده اين دوران کاخ های شاهی است. تاريخ ساختمان اين کاخ ها به اواسط قرن شش قبل از ميلاد باز می گردد که از نمونه این آثار می توان به مجموعه تخت جمشید اشاره کرد

Iran's pre-Islamic architecture

معماری پارتیان (اشکانیان)

پارت ها در زمينه هنرها به ويژه در معماری ابتکارات بديعی داشتند مانند استفاده از گنبد و پوشش های طاقی و قوسی. آثار این دوره از مصالح بوم آورد بنا شده بودند که به دلایل مختلف تخریب شده اند

Iran's pre-Islamic architecture

معماری ساسانیان

از ویژگى‌هاى معمارى ساسانی، تأکید بر مفهوم فضا و گنبدهاى تونلی بود. ایوان در معمارى ساسانى در حکم یک سرسراى ورودى بزرگ به اتاق مربعى گنبددار بود

Iran's pre-Islamic architecture