مهران حسن زاده

مهران حسن زاده

مهران حسن زاده

عکاس طبیعت هستم و بیشتر موبایلگرافی میکنم

افتخارات در آیتوریسما

سایر افتخارات

  • از سال ۱۳۸۳ عکاسی انجام میدم،
  • زمینه ی مورد علاقه ی بنده عکاسی از طبیعت می باشد.