نقش نور در عکاسی

انواع نور

در عکاسی، نور دو دسته وسیع قرار می گیرد: نور طبیعی و مصنوعی. هر یک از این منابع نوری دارای ویژگی های خاص خود می باشد که با دیگری متفاوت است. خصوصیات منابع نوری با یکدیگر و حتی بسته به زمان نیز می تواند متفاوت باشد.

به عنوان مثال نور خورشید در ساعات مختلف روز کیفیت های متفاوتی به خود می گیرد و یا نور شمع با وجود طبیعی بودن، دارای ته مایه رنگ نارنجی می باشد. از دیگر انواع نور طبیعی می توان به مهتاب و نور حاصل از آتش سوزی یا سوختن نیز اشاره کرد.

نور از ارکان اصلی و عمده در عکاسی می باشد. بکارگیری صحیح نور در تصویر، به میزان دیگر عوامل مانند ترکیب بندی و غیره مهم است

نقش نور در عکاسی

نور مصنوعی چنان که از عنوان آن پیداست ساخته دست بشر است. این نورها نیزانواع مختلفی داشته و هرکدام کیفیت های متفاوتی دارد.

به عنوان مثال نور حاصل از لامپ های تنگستنی با نور ساطع شده از یک سافت باکس بسیار متفاوت می باشد.

شایان ذکر است که اکثر منابع نوری استاندارد دارای ته مایه زرد رنگ می باشند اما تجهیزات نورپردازی عکاسی عموما از نظر رنگی متعادل هستند تا نور خورشید را به بهترین نحو شبیه‎ سازی نمایند.

درک این تفاوت ها از هر نظر به شما کمک می توانید که در ثبت هر اثر بهترین تصمیم را با توجه به شرایط بگیرید.

نور از ارکان اصلی و عمده در عکاسی می باشد. بکارگیری صحیح نور در تصویر، به میزان دیگر عوامل مانند ترکیب بندی و غیره مهم است

نقش نور در عکاسی

اصطلاحات نور در عکاسی

کمتر عکاسی پیدا می شود که واژه هایی چون “نور سخت” و یا “نور ملایم” را نشنیده باشد. این دو کیفیت نوری در ایجاد سایه ها با یکدیگر تفاوت دارند؛ نور سخت سایه هایی با کنتراست بالا و سخت ایجاد کرده و همچنین نور ملایم، سبب ایجاد سایه هایی ملایم می شود.

نور سخت به واسطه منابع نوری مستقیم با ابعاد کوچک مانند خورشید شکل می‎گیرد. نور ملایم از یک منبع نوری بزرگ یا فیلتردار ناشی می‎شود.

به عنوان مثال در روزهای ابری با گذشتن نور خورشید از میان ابرها به عنوان یک فیلتر، نور نرم ساطع می شود.

به طور کلی به عکاسان توصیه می شود که از نور ملایم استفاده کرده و از نور سخت پرهیز کنید. این ادعای کلی همیشه صادق نیست.

نور ملایم طیف رنگی بهتری را فراهم کرده و با استفاده از آن خواهیم دید که سایه ها دارای جزئیات بیشتری خواهند بود.

دمای رنگ

اصطلاح دمای رنگ عبارت است از دمای یک جسم سیاه ایده آل منتشر کننده نور که دمای رنگ منبع نوری با توجه به آن سنجیده می شود. این مقوله باعث می شود که نورهای مختلف، ته رنگ های گوناگونی داشته باشند.

در زیر جدولی از دمای رنگ منابع نوری مختلف را مشاهده می کنید.

نور از ارکان اصلی و عمده در عکاسی می باشد. بکارگیری صحیح نور در تصویر، به میزان دیگر عوامل مانند ترکیب بندی و غیره مهم است

نقش نور در عکاسی

جهت نور

جهت نور با ایجاد سایه های مختلف می تواند در یک تصویر بسیار تاثیرگذار باشد. به عنوان مثال زمانی که نور را از روبرو به سوژه بتابانیم، تصویر در طبیعی ترین وضعیت خود قرار خواهد گرفت.

سایه‎ های طولانی و نور طلوع و غروب خورشید که از پهلو بتابد، می‎تواند حسی تاثیرگذار و دراماتیک به تصویر ببخشد؛ این در حالی است که نورپردازی از پشت می‎تواند تصاویر را جادویی یا سورئال ‎جلوه دهد.

نور از ارکان اصلی و عمده در عکاسی می باشد. بکارگیری صحیح نور در تصویر، به میزان دیگر عوامل مانند ترکیب بندی و غیره مهم است

نقش نور در عکاسی

شدت نور

شدت و کیفیت نور، ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند. منابع نوری با شدت زیاد، نور سخت تولید می کنند؛ در حالیکه، منابع نوری با کم از خود نور ملایم ساطع می نمایند.

شدت نور در دوربین با گشادگی دریچه دیافراگم، سرعت شاتر و ایزو همراه است. قانونی به نام “قانون مربع معکوس” در مورد شدت نور صدق می کند.

قانون مربع معکوس مشخص می کند که چگونه نور در فاصله های مختلف تاثیر متفاوتی دارد، و چرا فاصله منبع نور با سوژه بسیار مهم است.

در صورت فاصله گرفتن از منبع نور، شدت نور به میزان معکوس مربع آن فاصله کاهش خواهد یافت. به عنوان مثال در صورتی که فاصله سوژه را از منبع نور دو متر افزایش دهیم، شدت نور به مقدار ¼ منبع کاهش می یابد.

نور از ارکان اصلی و عمده در عکاسی می باشد. بکارگیری صحیح نور در تصویر، به میزان دیگر عوامل مانند ترکیب بندی و غیره مهم است

نقش نور در عکاسی