نیکان رجبی

نیکان رجبی

نیکان رجبی

به نظرم اینکه مردم بتونن دنیا رو از دید من نگاه کنن خیلی حس خوبیه.

افتخارات در آیتوریسما

سایر افتخارات

  • من عکاسی رو به خاطر علاقه ی شدید خودم شروع کردم و تقریبا یک ساله عکس هایی که میگیرم و تو پیجم منشر میکنم