چالش عکس دریای خزر

چالش عکس دریای خزر، موضوع مسابقه عکس این هفته آیتوریسما،خواهد بود که در پنل اینستاگرام برگزار می شود. مجموعه آیتوریسما در راستای نمایش آثار عکاسان، اقدام به برگزاری چالش عکس دریای خزر نموده است. این چالش عکس از طریق فراخوان آن در اینستاگرام آیتوریسما انجام خواهد شد. مشارکت در این چالش برای عموم کاربران شبکه اینستاگرام آزاد است. جهت اطلاع از برگزاری چالش های عکس و رویدادهای مرتبط، به صفحه اینستاگرام آیتوریسما مراجعه نمایید.

دریای خزر

دریای خزر در واقع بزرگترین دریاچه جهان است که در شمال ایران قرار گرفته است. دریای خزر یا دریای کاسپین از شمال به کشور روسیه، از جنوب به ایران، از غرب به جمهوری آذربایجان و ازشرق به جمهوری‌های ترکمنستان و قراقستان محدود می‌شود.دریای خزر در گذشته بخشی از دریای تتیس بود که اقیانوس آرام را به اقیانوس اطلس متصل می‌کرد. این دریا که گاهی بزرگترین دریاچه جهان و گاهی کوچکترین دریای خودکفای کره زمین طبقه‌بندی می‌شود، بزرگترین پهنه آبی محصور در خشکی است. دریای خزر طولی حدود 1030 تا 1200 کیلومتر و عرض آن بین 196 تا 435 کیلومتر است. سطح دریای خزر پائین‌تر از سطح دریاهای آزاد است.

دریای خزر از نظر صید ماهی اهمیت بسیار دارد و ماهیان خاویاری آن دارای شهرت جهانی هستند. سالیانه حدود 300 تن خاویار از صید این ماهی‌ها به دست می‌آید. حدود 90 درصد خاویار جهان نیز از این دریا به دست می‌آید. آب درياي خزر از طريق جريان‌هاي سطحي، بارش و آب‌هاي زيرزميني و چشمه‌ها تامين مي‌شود. حدود 2 تا 3 درصد آب اين دريا را آب رودهايي كه از ايران سرچشمه مي‌گيرند، و 97 تا 98 درصد بقيه آن را آب رودهاي ساير كشورهاي ساحلي خزر، به ويژه روسيه و آذربايجان تامين مي‌كنند.

 

چالش عکس دریای خزر

چالش عکس دریای خزر