چالش عکس کاخ گلستان

چالش عکس این هفته آیتوریسما، به مجموعه کاخ گلستان، یادگاری از هنر و معماری دوران قاجار تعلق دارد. مجموعه آیتوریسما در راستای نمایش آثار عکاسان، اقدام به برگزاری چالش عکس کاخ گلستان نموده است. این چالش عکس از طریق فراخوان آن در اینستاگرام آیتوریسما انجام خواهد شد. مشارکت در این رویداد برای عموم کاربران آزاد است. جهت اطلاع از برگزاری چالش های عکس و رویدادهای مرتبط، به صفحه اینستاگرام آیتوریسما مراجعه نمایید.

کاخ گلستان

احداث مجموعه کاخ گلستان، از زمان آقامحمد خان قاجار شروع شده و در عهد فتحعلی شاه به پایان می رسد. کاخ گلستان از عهد صفویه تا کنون، دچار تغییرات بسیاری شده است. با وجود این که بنیان کاخ گلستان به دوران شاه عباس صفوی و با احداث چهار باغی در داخل حصار شاه طهماسب و بعدها و در زمان شاه سلیمان صفوی با ساخت دیوان خانه‌ای در همان محدوده چنارستان شاه عباسی شکل می‌گیرد ولی امروزه از آن بنیان‌ها اثری در میان نیست؛ و داشته‌های موجود کاخ گلستان از لحاظ دیرینگی محدود به بخشی از آثار و ابنیه از دوران زندیه بوده و فراتر از آن نمی‌رود.

در حال حاضر مساحت کاخ گلستان به 4.5 هکتار می‌رسد که به‌اندازه یک‌دهم وسعت اولیه‌ آن است. کاخ گلستان از یک مجموعه تاریخی تشکیل شده است که شامل چندین کاخ و تالار سلطنتی در یک باغ می‌شود. معماری این مجموعه با معماری ایرانی آغاز شد و سپس مراودات تجاری، سیاسی و فرهنگی با کشورهای اروپایی منجر به تغییر و تحولاتی مبتنی بر معماری نئوکلاسیک اروپا شد. به همین دلیل امروزه شاهد تلفیق سبک معماری ایرانی و اروپایی هستیم که نگاه هر بیننده‌ای را به خود خیره می‌کند. یکی از بهترین نمونه‌های کاشی‌کاری را می‌توان در کاخ گلستان به نظاره نشست. کاشیکاری های آن دارای مضامین مختلفی همچون اساطیری، شکار و شکارگاه، بزم، عاشقانه، رزم و نبرد، منظره، بناهای تاریخی، پادشاهان، درباریان و کارگزاران حکومتی، مذهبی و… می باشد.

 

چالش عکس کاخ گلستان

چالش عکس کاخ گلستان