گواهینامه صلاحیت صفحه اینستاگرام

مجموعه آيتوريسما در راستاي رسالت خود در زمينه معرفي هر چه بهتر جاذبه هاي گردشگري ايران، قصد دارد صفحات اينستاگرام که حداقل داراي شرايط ذيل باشند را ارزيابي نموده و در صورت دارا بودن شرايط، به آنها گواهينامه صلاحيت در زمينه معرفي جاذبه هاي گردشگري ايران اعطا نمايد. صفحات اينستاگرام داراي گواهي صلاحيت، در وب سايت و شبکه هاي اجتماعي آيتوريسما نيز معرفي خواهند شد. همچنين صحت گواهينامه اعطا شده از طريق وب سايت رسمي آيتوريسما قابل پيگيري مي باشد.

الزامات اوليه صفحات اينستاگرام به منظور دريافت گواهينامه صلاحيت بصورت زير مي باشد:

  1. موضوع صفحه، معرفي جاذبه هاي گردشگري ايران (از طريق عکس يا ويديو) باشد.
  2. از پذيرش و ثبت تبليغات غير مرتبط با گردشگري در صفحه خودداري شود (چه بصورت پست و چه بصورت زير نويس).
  3. تعداد پست هاي تبليغاتي مرتبط، کمتر از حدود 20 درصد تعداد پست هاي اخير باشد.
  4. از عکس ها و ويديوهايي که مربوط به معرفي جاذبه گردشگري ايران است استفاده شود و از پست عکس هاي غير مرتبط حتي المقدور خودداري شود.

 

از مديران و صاحبان صفحات اينستاگرام که صفحه اينستاگرام آنها الزامات مذکور را دارا مي باشد، دعوت مي گردد در صورت تمايل با کلیک بر روی دکمه زیر، نسبت به درخواست بررسي صفحه به منظور دريافت گواهينامه صلاحيت اقدام نمايند.

 

 

گواهینامه صفحه اینستاگرام گواهینامه صلاحیت صفحه اینستاگرام