شهر اراک مرکز استان مرکزی و یکی از کلان‌شهرهای ایران به حساب می آید. با وجود کارخانه های صنعتی بیشمار در شهر اراک و حومه آن، این شهر به یکی از قطب های صنعتی کشور تبدیل شده است.