شهر اردبیل، مرکز استان اردبیل در شمال غربی ایران، یکی از کلانشهرهای کشور می باشد که در نزدیکی مرز جمهوری آذربایجان قرار دارد. این شهر جزو سردترین شهرهای ایران است که جاذبه‌های طبیعی زیادی دارد. اردبیل به تجارت در فرش و ابریشم شناخته می شود.