آثار تاریخی بندر خمیر

بندر خمیر یکی از شهرهای تالابی استان هرمزگان است که در سال 1383 از بندر عباس جدا شد. آب و هوای بندر خمیر گرم و مرطوب است اما زمستان خنک و معتدلی دارد. در این بندر چندین جاذبه گردشگری و همچنین صنایع دستی ویژه وجود دارد.