کوهدشت یکی از شهرهای استان لرستان است که در فاصله تقریبی 90 کیلومتر از شهر خرم آباد قرار گرفته است. نام این شهر از دو بخش کوه و دشت تشکیل شده است، به همین ترتیب خود شهر نیز دارای دو بخش کوهستانی و دشت می باشد.