نیشابور، دومین شهر بزرگ استان خراسان رضوی است و در دامنه‌های بلندی‌های بینالود در شمال شرقی ایران قرارگرفته است. نیشابور یکی از قدیمی‌ترین شهرهای ایران است که بزرگان زیادی در آن پرورش یافته‌اند. این شهر از مهم‌ترین مراکز تاریخی، گردشگری، صنعتی برای کشور و منطقه است.