شهرستان نور از سمت شمال به دریای خزر، از سمت شرق به شهر آمل، از جنوب به لاریجان و رشته کوه البرز و از سمت غرب به نوشهر منتهی می شود. نور در ارتفاع دوازده متری از سطح دریا قرار گرفته و آب و هوایی معتدل و شرجی دارد.