شوشتر از شهرهای استان خوزستان در جنوب غربی ایران است که در دامنه کوه‌های زاگرس قرار دارد و یکی از تاریخی‌ترین شهرهای ایران است. سازه های آبی تاریخی شوشتر، از معروفترین جاذبه های تاریخی این شهر است.