شهر تبریز یکی از کلان‌شهرهای ایران و مرکز استان آذربایجان شرقی است. این شهر در ناحیه شمال غرب کشور قرار دارد و یکی از قطب‌های مهم اداری، ارتباطی، بازرگانی، سیاسی، فرهنگی و نیز نظامی کشور است. از مهم‌ترین القاب این شهر می توان به شهر بدون گدا، امن‌ترین شهر ایران و دومین قطب صنعتی ایران اشاره کرد.