زاهدان یکی از شهرهای تاریخی و مرکز  استان سیستان و بلوچستان است که در جنوب شرقی ایران نزدیک پاکستان و افغانستان واقع شده است.