احمد کرباسی

تاریخ صدور گواهینامه: 2021-07-13
تاریخ انقضای گواهینامه: 2023-07-13

معرفی اجمالی از زبان ایشان:

احمد کرباسی پنجاه ساله دبیر باز نشسته آموزش و پرورش از شهرستان تکاب هستم حدود ۲۰ ساله عکاسی میکنم

سایر افتخارات:
برگزاری نمایشگاه عکس در سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ در شهرستان تکاب
error: محتوا قابل کپی کردن نمی باشد.!