اصغر ازدشت

تاریخ صدور گواهینامه: 2021-09-05
تاریخ انقضای گواهینامه: 2023-09-05

معرفی اجمالی از زبان ایشان:

مستند ساز و علاقه مند به عکاسی وساخت کلیپ های گردشگری

سایر افتخارات:
تهیه چندین فیلم از قابلیت های گردشگری شهرستان اهر و عکاسی
error: محتوا قابل کپی کردن نمی باشد.!