امین ابراهیمی

تاریخ صدور گواهینامه: 2021-09-12
تاریخ انقضای گواهینامه: 2023-09-12

معرفی اجمالی از زبان ایشان:

عکاس جزیره قشم ،عضو انجمن عکاسان خلیج فارس

سایر افتخارات:
عضو انجمن عکاسان خلیج فارس
error: محتوا قابل کپی کردن نمی باشد.!