حسن جعفری

تاریخ صدور گواهینامه: 2022-09-06
تاریخ انقضای گواهینامه: 2024-09-06

معرفی اجمالی از زبان ایشان:

حسن جعفری هستم، عکاس بناهای تاریخی از شیراز
متولد آبان سال۶۳

سایر افتخارات:
عکاسی از ابنیه تاریخی تقریبا دوساله که با صورت جدی شروع بکار کردم
error: محتوا قابل کپی کردن نمی باشد.!