حسین صفدری

تاریخ صدور گواهینامه: 2021-09-20
تاریخ انقضای گواهینامه: 2023-09-20

معرفی اجمالی از زبان ایشان:

عکس میگیرم برای شریک شدن لحظه های نابم با نگاه شما…

سایر افتخارات:
از سال ۱۳۸۳ عکاسی انجام میدم، زمینه ی مورد علاقه ی بنده عکاسی از طبیعت می باشد.
error: محتوا قابل کپی کردن نمی باشد.!