سهیل نجفی نوران

تاریخ صدور گواهینامه: 2022-08-29
تاریخ انقضای گواهینامه: 2024-08-29

معرفی اجمالی از زبان ایشان:
بطور کلی عکاسی جهت تفریح و سرگرمی دنبال میکردم، اما به واقع یکی دو سال است با دقت بیشتری از سوژه ها عکاسی میکنم ، بیشتر علاقمندی من ثبت بناهای تاریخی و‌ معرفی اجمالی آن میباشد
سایر افتخارات:
حدودا ۳ سال است عکاسی انجام‌ میدهم ، زیر نظر دوست عزیزم جناب فرود کریمی
error: محتوا قابل کپی کردن نمی باشد.!