علیرضا عابد مقدم

تاریخ صدور گواهینامه: 2021-06-02
تاریخ انقضای گواهینامه: 2023-06-02

معرفی اجمالی از زبان ایشان:

عرض سلام و ادب.
بنده پزشک هستم ولی عکاسی جز تفریحات بنده می باشد و از سال 76 عکاسی می کنم .و عکاسی طبیعت انجام می دهم.

سایر افتخارات:
عکاسی طبیعت از سال 1376.چند نمایشگاه بخصوص در دانشگاه علوم پزشکی تبریز داشتم‌.
error: محتوا قابل کپی کردن نمی باشد.!