علیرضا فرامرزیان

تاریخ صدور گواهینامه: 2021-04-12
تاریخ انقضای گواهینامه: 2023-04-12

معرفی اجمالی از زبان ایشان:

عکاسی، هنر ثبت و بیان احساس و واقعیت است

سایر افتخارات:
error: محتوا قابل کپی کردن نمی باشد.!