علیرضا مظلوم زاده

تاریخ صدور گواهینامه: 2021-05-26
تاریخ انقضای گواهینامه: 2023-05-26

معرفی اجمالی از زبان ایشان:

دارای گواهی ارشاد
پنج سال عکاسی حرفه ای
علاقه مند به عکاسی طبیعت و لنداسکیپ و مستند

سایر افتخارات:
دارای گواهی ارشاد عکاسی | پنج سال عکاسی حرفه ای
error: محتوا قابل کپی کردن نمی باشد.!