علی اسدی

تاریخ صدور گواهینامه: 2022-09-03
تاریخ انقضای گواهینامه: 2024-09-03

معرفی اجمالی از زبان ایشان:
مدرس رشته جهانگردی، علاقمند به عکاسی با موضوع طبیعت و آثار باستانی
سایر افتخارات:
چند سال با موبایل عکاسی میکنم و عکسهای بنده در پیجهای مختلف عکاسی بازنشر شده است
error: محتوا قابل کپی کردن نمی باشد.!