علی قریشی

تاریخ صدور گواهینامه: 2022-06-28
تاریخ انقضای گواهینامه: 2024-06-28

معرفی اجمالی از زبان ایشان:

علی قریشی هستم ۲۷ ساله ساکن ارومیه لیسانس سخت افزار

سایر افتخارات:
چندین دیپلم افتخار از سایت 35Awards کشور روسیه | انتشار چندین اثر در سایت 1x | انتشار چندین اثر در سایت 500px
error: محتوا قابل کپی کردن نمی باشد.!